I.v.m. de uitbraak van het corona virus verzoeken wij u NIET zonder overleg naar de praktijk te komen. Neem zo nodig TELEFONISCH contact op. Meer informatie vindt u hier.

Huisartsenpraktijk Kremer Hovinga (voorheen van der Kuip)

Zorg in de buurt

Zorg in de buurt

Vraagwijzer

Maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, aanvragen voorzieningen (rolstoel, huishoudelijke hulp, woning aanpassing): ga naar www.vraagwijzercentrum.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin

Vragen over opvoeden en opgroeien, ga naar www.cjgcentrum.nl

Jongerenloket

Voor jongeren tussen 16 en 27 jaar: Jongerenloket