Op dit moment zijn er meerdere huisartsen uitgevallen door covid. De wachttijden zullen langer zijn dan wat u gewend bent en er zal meer zorg op afstand plaatsvinden. Excuses voor het ongemak.

I.v.m. de uitbraak van het corona virus verzoeken wij u NIET zonder overleg naar de praktijk te komen. Neem zo nodig TELEFONISCH contact op. Meer informatie vindt u hier.

Huisartsenpraktijk Kremer Hovinga (voorheen van der Kuip)

Coronavaccinaties

De GGD en huisartsen hebben gezamenlijk afgesproken dat de patiënten tussen 18 en 60 jaar met een medische indicatie (die normaalgesproken een oproep ontvangen voor de griepprik) vanaf begin mei gefaseerd worden opgeroepen om gevaccineerd te worden bij een van de GGD locaties. Zij zullen gevaccineerd worden met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). Mocht u afgelopen jaar geen uitnodigingen hebben ontvangen voor een griepprik, maar menen dat u wel in aanmerking komt voor een Coronavaccinatie op medische indicatie, neem dan contact op met de assistente.

Let op: om drukte bij de GGD afsprakenlijn te voorkomen, worden patiënten gefaseerd uitgenodigd, dus niet iedereen krijgt in dezelfde week een uitnodiging binnen.

NB patiënten tussen 60 en 65 jaar worden, ongeacht hun medische indicatie, door de huisarts opgeroepen voor een vaccinatie met Astra Zeneca. Op dit moment zijn er geen overgebleven vaccins beschikbaar. Half mei verwachten wij weer een levering met vaccins. U ontvangt vooraf een uitnodiging en dient deze mee te nemen als u gevaccineerd wordt. Op dit moment is het (nog) niet mogelijk een ander vaccin te krijgen, behalve bij een bewezen allergie voor een van de bestanddelen van het vaccin. Doorgemaakte trombose of stollingsproblemen geven niet meer risico op de zeldzame bij Astra Zeneca en Janssen gevonden bijwerking van trombose met lage bloedplaatjes en zijn dus geen reden om af te zien van dit vaccin.

Bij vragen over Corona of de vaccinaties kunt u de praktijk bereiken per telefoon of huisartskremerhovinga@gmail.com